Štruktúra súťaží

publikované pred 10 rokmi ~ čítanie na 3 minúty

Štruktúra súťaží

Anglický ligový systém, dobre známy pod menom futbalová pyramída, je séria vzájomne prepojených mužských futbalových ligových súťaží v Anglicku, vrátane šiestich tímov z Walesu a jednoho tímu z Guernsey.

VPN365.EU

Celý systém má hierarchický formát s definovanými pravidlami postupu a zostupu tímov v rámci súťaží na jednotlivých úrovniach.

V Anglicku momentálne existuje viac ako 140 ligových súťaží a 480 divizií. Súťaže hrá viac ako 7000 tímov a takmer 5300 klubov je členmi anglického futbalového ligového systému.

Najvyššie úrovne anglického futbalového systému

1. Premier League - úroveň 1, 20 tímov.

Najlepšie tímy (na prvom až piatom mieste) sa kvalifikujú do európskych pohárov spolu s víťazmi domácich pohárov FA Cup a League Cup (viď tiež Európske poháre). Posledné tri tímy tabuľky zostupujú do Championship.

2. Championship (Football League) - úroveň 2, 24 tímov.

Prvé dva tímy postupujú priamo do Premier League. Tímy na treťom až šiestom mieste hrajú baráž, ktorej víťaz je tretím postupujúcim tímom do Premier League. Posledné tri tímy tabuľky zostupujú do League One.

3. League One (Football League) - úroveň 3, 24 tímov.

Prvé dva tímy postupujú priamo do Championship. Tímy na treťom až šiestom mieste hrajú baráž, ktorej víťaz je tretím postupujúcim tímom do Championship. Posledné štyri tímy tabuľky zostupujú do League Two.

4. League Two (Football League) - úroveň 4, 24 tímov.

Prvé tri tímy postupujú priamo do League One. Tímy na štvrtom až siedmom mieste hrajú baráž, ktorej víťaz je štvrtým postupujúcim tímom do League One. Posledné dva tímy tabuľky zostupujú do Conference.

5. Conference National (National League System) - úroveň 5, 24 tímov.

Prvý tím postupuje priamo do League Two. Tímy na druhom až piatom mieste hrajú baráž, ktorej víťaz je druhým postupujúcim tímom do League Two. Posledné štyri tímy tabuľky zostupujú do nižších súťaží Conference North, resp. Conference South.

6. Conference North a Conference South (National League System) - úroveň 6, 22 tímov v obidvoch divíziách.

Prvý tím z každej divízie automaticky postupuje do Conference National. Tímy na druhom až piatom mieste v rámci každej divízie hrajú baráž, ktorej víťazi sú tretím, resp. štvrtým postupujúcim tímom do Conference National. Posledné tri tímy každej divízie zostupujú do Northern Premier League, Southern League a Isthmian League.

7. Northern Premier League Premier Division, Southern Football League Premier Division a Isthmian League Premier Division (National League System) - úroveň 7, 24 tímov vo všetkých troch divíziách.

Prvý tím z každej divízie automaticky postupuje do Conference North a Conference South. Tímy na druhom až piatom mieste v rámci každej divízie hrajú baráž, ktorej víťazi sú ďalšímm postupujúcim tímom do Conference North a Conference South. Posledné štyri tímy každej divízie zostupujú do nižších súťaží.

8. Northern Premier League Division One North, Northern Premier League Division One South, Southern Football League Division One Central, Southern Football League Division One South & West, Isthmian League Division One North and Isthmian League Division One South (National League System) - úroveň 8, 22 tímov v Northern Premier League a Southern Football League, 24 tímov v Isthmian League

Domáce poháre

Tímy z vybraných ligových úrovní majú možnosť zahrať si v domácich pohároch.

1. FA Cup - tímy z úrovní 1-10 (veľmi zriedkavo 11)

Vvíťaz FA Cup sa kvalifikuje do UEFA Europa League (viď tiež Európske poháre)

2. Football League Cup - tímy z úrovní 1-4

Víťaz League Cup sa kvalifikuje do UEFA Europa League (viď tiež Európske poháre)

3. Football League Trophy - tímy z úrovní 3-4 (niektoré sezóny tiež úroveň 5)

4. FA Trophy - tímy z úrovní 5-8

5. FA Vase - tímy z úrovní 9-11

6. FA Inter-League Cup - úroveň 11

Európske poháre

Najlepšie štyri tímy Premier League sa kvalifikujú do UEFA Champions League, pričom tímy na prvých troch miestach priamo do skupinovej fázy. Tím na piatom mieste sa kvalifikuje do UEFA Europa League. Tímy na šiestom a siedmom mieste sa tiež môžu kvalifikovať do nižších európskych súťaží, ale to už závisí na výsledkoch dvoch anglických pohárov. Dve ďalšie miesta sú totiž primárne určené pre vítazov FA Cup a League Cup.

Ak sa však víťaz FA Cup kvalifikuje do Champions League (t.j. obsadí v PL prvé až štvrté miesto), potom do Europa League ide porazený finalista. Ak aj porazený finalista je z prvej štvorky PL, tak sa do Europa League kvalifikuje tím zo šiesteho miesta PL. Ak sa víťazom druhého pohára League Cup stane kvalifikant do Champions League, tak do Europa League ide tím zo siedmeho miesta PL.

UEFA zároveň upravila pravidlo, že obhajujúci šampión má právo štartu v súťaži bez ohľadu na jeho umiestnenie v domácej súťaži aktuálnej sezóny, ale zároveň to znamená, že do súťaže sa kvalifikuje na úkor tímu zo štvrtého miesta. Žiadna krajina tak už nemôže mať v Champions League viac ako štyri tímy. Toto sa stalo v roku 2012, keď Chelsea – víťaz Champions League z predchádzajúceho roka - skončila na šiestom mieste tabuľky a získala miestenku do Champions League na úkor Tottenhamu Hotspur, ktorý skončil na štvrtom mieste a hral tak iba v Europa League.