PremierLeague.sk

PremierLeague.sk

Nahrávam...

Solanke, Baker, Aké a spol. – nová generácia hviezd Chelsea

publikované pred 9 rokmi ~ čítanie na 3 minúty

Solanke, Baker, Aké a spol. – nová generácia hviezd Chelsea

Mladí hrá?i to majú v Chelsea ?ažké. Máloktorý odchovanec sa dokáže popri konkurencii elitných hrá?ov zo všetkých kútov sveta presadi? do prvého tímu. Aj napriek tomu v klube vyrastá generácia ve?kých talentov, ktorí majú na to, aby túto situáciu zmenili.Predstavíme vám pä? najvä?ších talentov z mládežníckych výberov Chelsea. Do úvahy sme brali iba hrá?ov, ktorí sa v klube pohybujú dlhšiu dobu, preto vo výbere nefiguruje napríklad  Kurt Zouma. V minulosti sa ve?ké nádeje v klube  vkladali aj do Slovákov Milana Lalkovi?a alebo Miroslava Stocha. Ani jeden z nich však už nepôsobí v Anglicku..

Dominic Solanke

V zápase skupinovej fázy Ligy majstrov proti slovinskému Mariboru sa na ihrisko dostal najmladší hrá? v histórii Chelsea. Stal sa ním anglický úto?ník s nigérijským pôvodom Dominic Solanke. Rodák z Readingu, ktorý má len 17 rokov, dal v minulej sezóne v drese mládežníckeho výberu Chelsea 18 gólov, a preto sa pomaly, ale isto prepracováva do prvého tímu. Solanke sa vyzna?uje najmä rýchlos?ou a vynikajúcim zakon?ením.Mladý úto?ník je v klube od roku 2004 a debutom v sú?ažnom zápase sa mu tak splnil dlhoro?ný sen. Mourinho do neho vkladá ve?ké nádeje a v horizonte nieko?kých rokov by mu rád pomohol dosta? sa až do seniorskej reprezentácie Anglicka. Solankeho otec však pochádza z Nigérie, preto existuje aj možnos?, že mladá nádej Chelsea napokon bude reprezentova? túto africkú krajinu. V mládežníckych kategóriách však Solanke reprezentuje Anglicko. Bol ?lenom tímu, ktorý v máji vyhral európsky šampionát hrá?ov do 17 rokov. Prezentoval sa skvelými výkonmi – v štyroch zápasoch strelil rovnaký po?et gólov.

Ruben Loftus - Cheek

Seniorský tím Chelsea disponuje nadupanou zálohou. Inak to nie je ani v mládežníckych výberoch. Jedným z najvä?ších talentov je 18- ro?ný anglický záložník. V Chelsea je od mladého veku a je klasickým „box-to-box“ záložníkom, ktorý dokáže obhospodári? obrovský priestor a zárove? kontrolova? hru. Loftus – Cheek sa dostáva do veku, kedy by mal absolvova? prvé zápasy v seniorskom futbale a získa? tak ve?mi dôležité skúsenosti. Dá sa teda o?akáva?, že ?oskoro odíde na hos?ovanie.Okrem fyzických parametrov sa  vyzna?uje aj skvelou technikou a prihrávkami. Štýlom hry tak pripomína Mati?a, ktorý sa po ?ažkých za?iatkoch napokon stal oporou Chelsea. Potreboval však na to anabázu v portugalskej lige. Uvidíme, ?i sa mladému Angli?anovi podarí napodobni? svojho srbského spoluhrá?a. Samozrejme, bez nutnosti opusti? klub.

Nathan Aké

Aké je ?alším hrá?om, ktorý už má za sebou debut v prvom tíme. Produkt akadémie Feyenoordu je v tejto sezóne stabilným ?lenom prvého tímu, aj ke? zvä?ša sa objavuje len na lavi?ke The Blues. V septembri však dostal príležitos? v základnej zostave a pri tesnej výhre nad Boltonom nesklamal. Rovnako ako Solanke si Aké v zápase proti Mariboru vyskúšal aj Ligu majstrov.Holandský záložník podpísal v roku 2013 pä?ro?nú zmluvu, ktorá mu  poskytuje dostatok priestoru, aby zabojoval o miesto v seniorskom výbere. Devätnás?ro?ný Holan?an je ?asto prirovnávaný k svojmu krajanovi Ruudovi Gullitovi. Okrem ú?esu ho s ním spája aj štýl hry. Aké sa vyzna?uje ve?kou univerzálnos?ou. Dokáže hra? v strede zálohy, no aj v obrane. Aktuálna sezóna ukazuje, že kvality holandského mládežníckeho reprezentanta uznáva aj José Mourinho. Práve tento fakt by mohol znamena?, že Akého ?aká svetlá budúcnos?.

Lewis Baker

?alším mladým talentom, ktorý je na súpiske prvého tímu Chelsea, je Lewis Baker. Tento 19-ro?ný záložník bol v minulej sezóne zvolený za najlepšieho mladého hrá?a Chelsea a jeho gól proti mládežníckemu tímu Arsenalu sa stal gólom sezóny. Angli?an sa vyzna?uje skvelou kopaciou technikou a schopnos?ou hra? oboma nohami. Okrem toho disponuje líderskými kvalitami a disciplinovanos?ou, teda vlastnos?ami, ktoré si Mourinho ve?mi cení.Baker absolvoval svoj debut ešte v sezóne 2013/2014, ke? v zápase FA Cupu proti Derby County nasko?il na ihrisko v 87. minúte. Talentovaný záložník by sa v?aka svojim skvelým prihrávkam mohol v budúcnosti sta? náhradou za Fábregasa.

Lucas Piazón

Výpo?et najvä?ších nádejí The Blues zakon?íme úto?níkom. Brazílsky rodák prišiel do klubu v roku 2012 a vä?šinu ?asu strávil na hos?ovaniach. Tento 20-ro?ný talent sa vyzna?uje typickým brazílskym štýlom hry. Jeho technické kvality ho predur?ujú pre ve?ké zápasy. Po?as svojho pôsobenia v Chelsea bol ob?as kritizovaný pred nedostato?nú oddanos? hre, no na hos?ovaní vo Vitesse dokázal svoje kvality, ke? strelil 11 gólov. O jeho futbalovom kumšte sved?í aj ocenenie pre najlepšieho mladého hrá?a klubu v roku 2012.Momentálne pôsobí Piazón v nemeckej lige, kde oblieka dres Eintrachtu Frankfurt. Brazíl?an, ktorý môže hra? aj na krídle, strelil zatia? v nemeckej najvyššej sú?aži iba jeden gól. Pre bývalého hrá?a futsalu je to pravdepodobne rozhodujúci moment kariéry. Ak sa mu nepodarí presved?i? Mourinha, že stojí za to, aby dostal šancu v prvom tíme Chelsea, môže by? táto sezóna jeho poslednou v modrom drese. Foto : Reuters