TOP 30 hráčov Premier League  do 21 rokov - I. časť (30. - 21. miesto)

publikované pred 10 rokmi ~ čítanie na 4 minúty

TOP 30 hráčov Premier League do 21 rokov - I. časť (30. - 21. miesto)

VPN365.EU

Portál Bleacher report zostavil rebrí?ek najlepších mladých futbalistov do 21 rokov, ktorí obliekajú dres ú?astníkov Premier League. Najlepšiu tridsiatku vám prinesieme v troch ?astiach. Nech sa pá?i, tu je prvá, hrá?i z tretej desiatky, umiestnení od 30. do 21. miesta.OBSAHTOP 30 hrá?ov Premier League do 21 rokov - I. ?as? (30. - 21. miesto)TOP 30 hrá?ov Premier League do 21 rokov - II. ?as? (20. - 11. miesto)TOP 30 hrá?ov Premier League do 21 rokov - III. ?as? (10. - 1. miesto)

30. Suso, Liverpool

Suso ukázal v Liverpoole po?as štyroch mesiacov v sezóne 2012/2013 bravúrny výkon, no potom nedostal ?alšiu šancu na zlepšovanie sa v klube. Po?as jeho minulosezónneho hos?ovania v Almerii nám ukázal svoju technickú stránku, nebezpe?nú hru v okolí súperovej brány, ale aj nieko?ko nedostatkov, ktoré ur?ite musí ?o najskôr odstráni?. Je to hrá?, ktorý vyh?adáva každú príležitos?, do ktorej by sa mohol zapoji?. Nemá problém sa rýchlo rozhodnú? a posla? presne cielenú prihrávku za protihrá?a do priestoru pred sebou, ?ím vie vytvori? zaujímavé šance. Okrem tvorenia hry taktiež nemá problém skórova?. Jeho problémom je práve nie najlepšia zmluva a sú?asné zranenie, ktoré mu bránia vo výraznejšom postupe. Ur?ite však ešte dostane viacero príležitostí - možno to už ale nebude Liverpool, kto mu ju dá.

29. Hector Bellerin, Arsenal

Hector Bellerin, projekt barcelonskej akadémie, sa do Arsenalu dostal pomerne skoro – rovnako ako Cesc Fabregas. Pred sezónou bolo jeho meno len nie?o ako mýtus a až v prípravných zápasoch za?alo nabera? pojem. Vyznamenal sa hlavne v zápase proti klubu Benfica. V?aka svojej  rýchlosti je ove?a lepší v útoku, no obrana nie je zase jeho silnou stránkou. Výborne tla?í súperov-krídelníkov spä? a vynikajúci je aj jeho prechod v stiesnených priestoroch medzi nimi. Jeho ?alšou výhodou je, že je ve?mi efektívny v napravovaní vlastných chýb. Dá sa poveda?, že vo viacerých smeroch je podobný Kyleovi Walkerovi.

28. Harrison Reed, Southampton

„Je to obrovská pocta by? s ním porovnávaný a spomínaný v jednej vete,“povedal Harrison Reed pre BBC Radio Solent, ke? po?ul svoje meno v spojení s Paulom Scholesom. Tento skromný stredopoliar Southamptonu je ur?ite bez pochýb ve?kým talentom. Jeho prvé vystúpenia za dres Saints neboli nijak o?arujúce, no Mauricio Pochettino v ?om videl skrývajúci sa talent a kreativitu, ktorú potreboval. Reed je jednoducho svetlým príkladom, že aj akademický futbal – presnejšie z južného pobrežia – môže prinies? kvalitných hrá?ov.

27. Nick Powell, Manchester United, hos?ovanie – Leicester City

Powell musí na svojom potenciále popracova?, inak ?udia v neho stratia vieru úplne. Fanúšikovia Manchestru United sú presved?ení o tom, že je v strede po?a skvelým hrá?om, no zatia? to nijak nedokázal. Po?as jeho hos?ovania v minulej sezóne sme mohli vidie?, že je aj osobnos?, ktorá vie podrža? loptu a tvori?, no ur?ite aj skórova?. Jeho schopnosti vystreli? z poriadnej dia?ky a rozvlni? sie? z neho robia nebezpe?nú hrozbu a ur?ite nemá ani problém s prihrávkou cez pol ihriska s centimetrovou presnos?ou.

26. Marcos Rony Lopes, Manchester City, hos?ovanie – Lille

Marcos „Rony“ Lopez, hrá? Manchestru City, ktorý momentálne hos?uje v klube Lille, si skúša, aké je to ma? bremeno kreativity na vlastných pleciach. Takéto spoliehanie sa na 18-ro?ného futbalistu nie je príliš ideálne, no ak prijme a zvládne takú ve?kú zodpovednos?, tieto skúsenosti sa môžu sta? obrovským odrazovým mostíkom v náraste jeho kvalít. Túto sezónu hral v Ligue 1 s 10-tkou na drese, no City si ho predstavujú v takej pozícii, kde by sa jeho ve?ká snaha a presné prihrávanie na ve?kú dia?ku dostali do popredia.

25. Eric Dier, Tottenham Hotspur

Iba 20-ro?ný Eric Dier prišiel zo Sportingu do Tottenhamu toto leto; tým sa vracia do svojho rodného Anglicka po dlhom pôsobení v Portugalsku, kde získal ve?a skúseností. Vynikajúco vytrénovaný Dier ukazuje svoj potenciál aj v reprezentácii Anglicka do 21 rokov a je zrejme široko ?aleko tým najlepším obrancom, akého majú Three Lions k dispozícii. Obrana na pravej strane nie je síce jeho najsilnejšou stránkou, no ur?ite cíti svoju ve?kú príležitos? ako hrá? Spurs, kde ke? poriadne zapracuje, môže ?oskoro pomýš?a? aj na seniorskú reprezentáciu.

24. Calum Chambers, Arsenal

Pri Calumovi Chambersovi (na snímke v?avo) je potrebné da? si pozor, pretože názory na jeho osobu a schopnosti s ním spojené sú ?asto na pretrase. Momentálne dostáva v Arsenale pre ve?ký po?et zranení  v klube kopu hracieho ?asu. ?asto sa na ihrisku objavuje ako stredový ?i pravý obranca. Ur?ite mu ale viac sedí pozícia stredového obrancu, v dlhodobom horizonte  tak môže bez problémov dosiahnu? úrove? spoluhrá?a Laurenta Koscielneho.

23. Lewis Baker, Chelsea

Lewis Baker sa stal v sezóne 2012/2013 najlepším hrá?om turnaja Nextgen po tom, ?o si Chelsea odniesla striebro po prehre s Aston Villou. Tento mladý 19-ro?ný zázrak je pravidelne nominovaný na súpiske Garetha Southgatea, ktorý má na starosti tím do 21 rokov a aj ke? nie je stále v základnej zostave, vie si ho perfektne predstavi? ako úto?nú 10-tku. Jeho rýchle nohy a priestorové vnímanie ur?ite hrajú ve?kú úlohu v jeho schopnosti odomknú? obranu.

22. John Stones, Everton

Zranenie Johna Stonesa priviedlo naspä? do hry aj 36-ro?ného Sylvaina Distina. Stones ako bývalý hrá? klubu Barnsley na svoj mladý vek ukazuje pozoruhodnú vyspelos? a ur?ite nevyniká len v?aka skvelým fyzickým schopnostiam. Pre tím by bolo najviac prospešné presadi? ho do stálej jedenástky. Dostal sa už aj do reprezentácie Anglicka aj napriek tomu, že s hrou v najvyššej lige nemá ve?a skúseností. Nie je najvyšší alebo najlepší vo vzduchu, no vie sa rýchlo vráti? a pekne vie aj vyštartova? a bráni? ako stredový obranca.

21. Dominic Solanke, Chelsea

Dominic Solanke je nádejou, z ktorého je José Mourinho ve?mi, ve?mi nadšený. Ako povedal pre West London Sport, má správne zmýš?anie a schopnosti vedúce k úspechu, no ur?ite ešte potrebuje vedenie a starostlivos?. Jeho talent je naozaj neprieh?adnute?ný - vie ís? vpred, predbehova? a zakon?ova? na tých správnych miestach. Taktiež je potenciálne fyzicky dominantným hrá?om, rovnako ako jeho pár ?alších mladých klubových spoluhrá?ov. Foto: Reuters